یه‌كێتی سه‌ندیكا و كۆمه‌ڵه‌كانی كوردستان پرسی ریفراندۆم تاوتوێ ده‌كه‌ن

20 حوزەیران 2017

ئهمڕۆ دووشهممه رێكهوتی 2017/6/19 له بارهگای سهندیكای پارێزهرانی كوردستان له ههولێر و به ئاماده بوونی نوێنهرانی 37 یهكێتی، سهندیكا و كۆمهڵهی پیشهیی كۆبوونهوهیهك لهسهر دوا گۆڕانكارییهكانی ناوچهكه و ریفراندۆم ئهنجام درا.
 دوای كۆبوونهوه و گۆڕینهوهی بۆچوونهكان، ههموو لایهك كۆكبوون لهسهر پشتگیریكردنی ریفراندۆم، كاراكردنهوهی پهرلهمان و چاككردنی بژێوی هاووڵاتییان.
 دواتر بهیاننامهیهك ئاماده كرا و پرێس كۆنفرانسێك بۆ دهزگا ڕاگهیاندنهكان ساز كرا